• Tôi Đi Hối Lộ
  • 3 months ago
  • 239 views

100 thì sao mà đủ được

Báo cáo vào December 24, 2017 from Hà Nội , Miền Bắc  ι Report #172845

16:15 Đoạn đường Ngô Quyền rẽ vào Quang Trung. Đang mãi nghĩ vì không biết phải đi tiếp đoạn đường nào, tôi bị cu...Read more

  • Tôi Đi Hối Lộ
  • 3 months ago
  • 205 views

300 cho 3 người

Báo cáo vào December 24, 2017 from Hà Nội , Miền Bắc  ι Report #172843

09:15, trên đoạn đường từ khu công nghệ cao Hòa Lạc lên Sơn Tây, tôi đi vào đoạn nút giao. Theo như lời của CSGT nói t...Read more

  • Tôi Đi Hối Lộ
  • 1 year ago
  • 1162 views

Tuyển viên chức,công chức giáo viên ở Yên Phong, Bắc Ninh nhiều tiêu cực đang diễn ra

Báo cáo vào January 05, 2017 from Bắc Ninh , Miền Bắc  ι Report #144653

Đã gần 14 năm nay ngành giáo dục Huyện Yên Phong không thi tuyển viên chức công chức gi&...Read more