• Tôi Đi Hối Lộ
  • 9 days ago
  • 28 views

Đổi thông tin căn cước công dân

Báo cáo vào April 12, 2018 from Hà Nội , Miền Bắc  ι Report #181164

Theo quy định 15 ngày mới có thể cập nhập thông tin, tuy nhiên chỉ sau 2 tiếng nếu đưa 200k thì xong ngay.

Cảm nghĩ của bạn sau khi đọc bài chia sẻ này?
Sorry
0
Angry
0
Funny
0
Helpless
0
Disbelief
0