• Tôi Đi Hối Lộ
  • 5 months ago
  • 442 views

100 thì sao mà đủ được

Báo cáo vào December 24, 2017 from Hà Nội , Miền Bắc  ι Report #172845

16:15 Đoạn đường Ngô Quyền rẽ vào Quang Trung. Đang mãi nghĩ vì không biết phải đi tiếp đoạn đường nào, tôi bị cu...Read more

  • Tôi Đi Hối Lộ
  • 5 months ago
  • 375 views

300 cho 3 người

Báo cáo vào December 24, 2017 from Hà Nội , Miền Bắc  ι Report #172843

09:15, trên đoạn đường từ khu công nghệ cao Hòa Lạc lên Sơn Tây, tôi đi vào đoạn nút giao. Theo như lời của CSGT nói t...Read more