• Tôi Đi Hối Lộ
  • 9 days ago
  • 27 views

Đổi thông tin căn cước công dân

Báo cáo vào April 12, 2018 from Hà Nội , Miền Bắc  ι Report #181164

Theo quy định 15 ngày mới có thể cập nhập thông tin, tuy nhiên chỉ sau 2 tiếng nếu đưa 200k thì xong ngay....Read more

  • Tôi Đi Hối Lộ
  • 1 year ago
  • 1252 views

Tuyển viên chức,công chức giáo viên ở Yên Phong, Bắc Ninh nhiều tiêu cực đang diễn ra

Báo cáo vào January 05, 2017 from Bắc Ninh , Miền Bắc  ι Report #144653

Đã gần 14 năm nay ngành giáo dục Huyện Yên Phong không thi tuyển viên chức công chức gi&...Read more