"Tham nhũng vặt đang ăn mòn Xã Hội" - Chia sẻ câu chuyện của tôi

Website www.toidihoilo.com được xây dựng với việc mong muốn được NGHE những trải nghiệm phi pháp mà các bạn đã thực sự trải qua khi tiếp cận với cơ quan công quyền. Xác định đấy là hành động phi pháp, bởi các bạn có quyền được phục vụ ở cơ quan nhà nước.

Vì đây là mạng xã hội mở nên chúng tôi không kiểm soát tính chính xác được hết các thông tin mà các bạn cung cấp, bởi vậy đề nghị các bạn chỉ kể những trải nghiệm thực sự, không bịa đặt và không nêu tên chi tiết cá nhân, đơn vị mà các bạn đã đưa tiền!

 • Bộ Giáo dục Việt Nam nên mở thêm chuyên ngành đào tạo về THAM NHŨNG giúp cho Thủ tướng chống THAM NHŨNG.

 • Hà Tĩnh làm quan - Nghệ An làm giặc!

Mục tiêu của "Tôi đi hối lộ"
 • 1
  Tôi đi hối lộ

  Chia sẻ câu chuyện Đi Hối Lộ với đầy đủ chi tiết, sự bắt ép và cả ý kiến cá nhân đóng góp của bạn nếu có. Chúng tôi tổng hợp, chia sẻ với Báo chí, Chính phủ và cùng giúp thay đổi về mặt Chính sách, Pháp luật.

 • 2
  Tôi không hối lộ

  Nếu bạn biết chắc chắn bạn đúng, hoặc bạn nắm rõ quyền của mình. Bạn đừng hối lộ, bạn phải đấu tranh cho bản thân và lợi ích của bạn. Hãy kể chúng tôi nghe KINH NGHIỆM của bạn để tất cả mọi người cùng học tập.

 • 3
  Tôi gặp người tốt

  Vinh danh những người hết lòng vì nhân dân, vì chính bạn và vì đất nước. Những người đã và đang cống hiến hết sức mình để phục vụ không vì mục đích lót tay mà làm sai trai với Luật pháp.